Dokumentų archyvavimas

Įmonės kasdien sukuria ir gauna dokumentus, taigi atsiranda poreikis nuolat tvarkyti dokumentų srautus. Dokumentų archyvavimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, o Jūsų įmonės archyvas yra visos Lietuvos archyvų sistemos dalis! Mes esame dokumentų tvarkymo profesionalai, taigi patikėję savo dokumentų valdymą mums Jūs galėsite ramiai likusį laiką skirti savo verslui. Dokumentų archyvavimas - tai dokumentų paruošimas archyviniam saugojimui pagal LR dokumentų valdymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kuris apima ne tik fizinį dokumentų klasifikavimą ir parengimą saugojimui, bet ir bylų apskaitos bazės sukūrimą (elektroniniai bylų sąrašai, apyrašai). Dokumentų archyvavimo paslaugos teikiama nauda Jūsų įmonės veiklai:
  • įmonės aukštos kvalifikacijos buhalterinę apskaitą vykdančių darbuotojų brangios laiko sąnaudos naudojamos jų tiesioginėms pareigoms vykdyti, negaištant laiko dokumentų archyvavimui;
  • statistiniais skaičiavimais įmonės vienų metų dokumentų paruošimas archyviniam saugojimui kainuoja stacionariai samdomo darbuotojo 1-2 minimalius mėnesinius atlyginimus;
  • sutaupoma iki 50 procentų įmonių archyvų erdvės;
  • taupomas darbuotojų darbo laikas (jiems nereikia gaišti gilinantis į dokumentų archyvavimo taisykles ir archyvuoti dokumentų; sukurtos bylų apskaitos bazės minimizuoja dokumento paieškos laiką);
  • mažėja išlaidos biuro priemonėms (suarchyvavus dokumentus brangūs dokumentų segtuvai toliau gali būti naudojami naujiems dokumentams segti);
  • archyvas tvarkomas pagal galiojančius LR archyvų departamento ir kitų LR teisės aktų reikalavimus ir optimalius ilgametės praktinės patirties įgūdžius;
  • įmonės reorganizavimo/ likvidavimo atveju nereikės privalomąja tvarka tvarkyti archyvo;
  • tvarkingas archyvas su apskaitytomis bylomis leidžia fiksuoti dokumentų perdavimo - priėmimo faktą keičiantis darbuotojams;
  • nepriklausomo paslaugos teikėjo periodiškai tvarkomas archyvas leidžia išvengti žmogiškų faktorių (dokumentų archyvavimo ir dokumentų paieškos darbai atliekami nepriklausomai nuo darbuotojo atostogų, ligos ir t.t.).
Įmonių dokumentus UAB „Archyvita“ ir Ko specialistai archyvuoja klientų įmonių patalpose, naudodami atsivežta archyvo tvarkymui būtina įranga ir medžiagas arba nuosavame erdviame, dokumentų archyvavimui pritaikytame biure.