Dokumentų tvarkymas

Įmonės kasdien sukuria ir gauna dokumentus, taigi atsiranda poreikis nuolat tvarkyti dokumentų srautus. Dokumentų tvarkymas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, o Jūsų įmonės archyvas yra visos Lietuvos archyvų sistemos dalis! Mes esame dokumentų tvarkymo profesionalai, taigi patikėję savo dokumentų valdymą mums Jūs galėsite ramiai likusį laiką skirti savo verslui. Dokumentų tvarkymą sudaro:
  • dokumentų parengimas;
  • dokumentų apskaita (dokumentų registravimas);
  • bylų sudarymas (dokumentacijos plano parengimas);
  • bylų tvarkymas (bylų formavimas);
  • dokumentų vertės ekspertizė (dokumentų saugojimo terminų nustatymas);
  • bylų apskaita (dokumentų ruošimas archyvui);
  • dokumentų naikinimas.
Profesionaliai organizuojant dokumentų valdymą Jūsų įmonėje, pasiekiami svarbūs tikslai:
  • dokumentų saugumas (fizinis dokumentų išsaugojimas ir juose esančios informacijos apsauga);
  • lengva dokumentų ar informacijos juose paieška.
Įmonių dokumentus UAB „Archyvita“ ir Ko specialistai archyvuoja klientų įmonių patalpose, naudodami atsivežta archyvo tvarkymui būtina įranga ir medžiagas arba nuosavame erdviame, dokumentų tvarkymui ir archyvavimui pritaikytame biure.