Atsakingas požiūris į santykius su suinteresuotomis šalimis

Pagrindinės mūsų suinteresuotosios šalys yra klientai, darbuotojai, tiekėjai bei kontroliuojančios institucijos. Plėtodami savo santykius su visomis suinteresuotosiomis šalimis vadovaujamės šiomis vertybėmis: sąžiningumas, skaidrumas, teisėtumas (plačiau žr. Socialinė atsakomybė). Teikdami savo paslaugas klientams, visų pirma siūlome racionalius sprendimus, kurie kuo geriausiai atitiktų individualius kliento poreikius bei biudžetą.

Socialinė veikla

Daugiau nei 10 metų esame socialinė įmonė, kurios apie 80 procentų personalo sudaro darbuotojai, turintys fizinę negalią bei ribotas darbingumo galimybes pagal savo sveikatos lygį ir negalavimo pobūdį. Įmonė siekia sudaryti lanksčias darbo sąlygas, parinkti tinkamiausias pareigas, atsižvelgiant į individualius darbuotojų sveikatos poreikius. Visiems naujiems darbuotojams vedami vidiniai praktiniai mokymai, paskiriamas atsakingas mokantis ir globojantis darbuotojas. Įmonė turi susiklosčiusias tradicijas du kartus per metus – per Kalėdų šventes ir švenčiant įmonės gimtadienį gegužės mėnesį – vykti į ekskursiją ar kultūrinį renginį, kuriuos renkasi patys darbuotojai.

Aplinkos tausojimas

Tvarkydami dokumentus archyviniam saugojimui mūsų darbuotojai apvalo dokumentus nuo bereikalingų priemaišų – plastikinių įmaučių, metalinių sąvaržų bei sąsagų, ir pan. Taip klientų dokumentai taps labiau tinkami perdirbimui, kai baigsis jų saugojimo terminas (plačiau žr. Dokumentų naikinimas). Laiku atrinkdami pasibaigusio saugojimo termino dokumentus naikinimui paspartiname popieriaus perdirbimo ir gamybos ciklą – sunaikintų dokumentų susmulkinta žaliava atiduodama perdirbti. Taip mes ir mūsų klientai prisideda prie tausojančio miškų žaliavos naudojimo popieriaus gamybai.