Tvarka ir saugumas 22 metus

UAB „Archyvita” savo veiklą pradėjo 2001 m. Bendrovė nuo pat veiklos pradžios teikia įmonių dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas. Kaune ir Vilniuje įsikūrusi bendrovė turi savo biuro patalpas ir saugyklas, per veiklos laikotarpį apmokytus, didelę darbo patirtį sukaupusius bei aukštą kvalifikaciją įgijusius darbuotojus.

Darbuotojai

Paslaugų kokybės užtikrinimas

UAB „Archyvita“ yra įdiegta integruota Kokybės (ISO 9001), aplinkosaugos (ISO 14001) ir informacijos apsaugos (ISO 27001) vadybos sistema. Vadovaujantis šia sistema, bendrovė vykdo visas savo funkcijas, užtikrina ir nuolat gerina paslaugų kokybę, jai patikėtos informacijos konfidencialumą ir saugumą.

a-image2

Saugumo užtikrinimas

Bendrovė viena pirmųjų gavo Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (dabar – Vyriausiojo archyvaro tarnybos) išduodamas licencijas verstis dokumentų tvarkymo (2006-04-26 licencija Nr. 0007) ir saugojimo (2006-08-21 licencija Nr. 0003) veikla. Tai reiškia, kad darbuotojų, tvarkančių dokumentus, kvalifikacija ir įrengtos dokumentų saugyklos atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Viena pirmųjų 2022 m. mūsų įmonė gavo Elektroninių dokumentų saugojimo licenciją – mūsų E-archyvas pripažintas kaip atitinkantis tokioms saugykloms taikomus reikalavimus. Taip pat įmonei suteiktas Patikimumo pažymėjimas, suteikiantis teisę tvarkyti įslaptintus dokumentus.

Dokumentų tvarkymo paslauga klientams rekomenduojame naudotis kasmet, idant nesusidarytų dideli tvarkytinų dokumentų kiekiai ir kaštai.

Socialiai atsakingi

2006 metais UAB „Archyvita“ suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas suteikė postūmį UAB „Archyvita“  plėtrai. Panaudodama LR valstybės paramą ir Europos struktūrinių fondų lėšas neįgaliųjų darbo vietų steigimui bei darbo aplinkos pritaikymui, įmonė steigia naujas darbo vietas, įdarbina daugiau tikslinėms grupėms priklausančių asmenų, prisideda prie ribotą darbingumą turinčių asmenų grįžimo į darbo rinką ir skatina jų socialinę integraciją. Įgijusi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą UAB „Archyvita“ tapo ne tik pelno siekiančia įmone, čia kuriama bendradarbiavimo tarp visų socialinių grupių, tolerancijos įvairovei ir atviro dialogo kultūra.