2016 m. rugpjūčio 18 d. UAB „Archyvita”  buvo išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas Nr. 51-43 , kuris patvirtina, kad su įmone gali būti sudaromi sandoriai, kurių metu susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI”. Pažymėjimą išdavė LR Valstybės saugumo departamentas po nuodugnaus patikrinimo ir atsakingų darbuotojų patikimumo įvertinimo.

Šio pažymėjimo turėjimas leidžia mūsų įmonei teikti įslaptintų dokumentų tvarkymo paslaugas įstaigoms, kurios turi tokią dokumentaciją ir kurioms reikia jos tvarkymo paslaugų.

Šis pažymėjimas taip pat patvirtina mūsų patikimumą tvarkant mūsų klientų dokumentus ir saugant patikėtos informacijos konfidencialumą.