Primename, kad remiantis LR Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 27 punktu, „įstaigos dokumentų valdymui visose veiklos srityse ar atliekant priskirtas funkcijas užtikrinti kasmet rengiamas ir likus dviem mėnesiams iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos šių Taisyklių 8.3 punkte nustatyta tvarka teikiamas derinti kitų metų dokumentacijos planas, kurį tvirtina įstaigos vadovas. Į įstaigos dokumentacijos planą įrašomos visos bylos, kurias planuojama sudaryti ar tęsti kitais metais.“

Tai reiškia, kad iki spalio mėnesio pabaigos už įstaigų dokumentų valdymą atsakingi darbuotojai turėtų parengti 2017 metų dokumentacijos planų projektus, kuriuose numatys visuose padaliniuose formuojamas bylas, jų saugojimo terminus ir atsakingus asmenis.

Mūsų ilgametė patirtis rodo, kad dokumentacijos plano parengimas yra nemenkas iššūkis įstaigų darbuotojams. Laimei, galima pasinaudoti profesionalia mūsų archyvarų pagalba, kurie gali konsultuoti arba tiesiog parengti Jūsų įstaigos dokumentacijos planą.

Jei Jums aktuali pagalba dėl dokumentacijos plano parengimo, prašome kreiptis el.p.: archyvita@archyvita.lt.