Tik reikalingų dokumentų saugojimas

Bet kurios įstaigos veikloje parengiami dokumentai, kurių saugojimo terminas, kurį nustato įvairūs teisės aktai, yra skirtingas, ir gali aprėpti nuo 1 iki 50 metų. Išvengsite bereikalingų dokumentų saugojimo, kai mūsų darbuotojai kasmet pagal saugojimo terminus susistemins vienarūšius dokumentus į bylas, suteiks joms antraštes ir saugojimo terminą, užregistruos skirtinguose sąrašuose bei apyrašuose. Pasibaigusio termino dokumentus pagal kliento patvirtintą aktą sunaikinsime pagal visus saugumo reikalavimus (plačiau žr. dokumentų tvarkymas; dokumentų naikinimas)

 

Archyvo užimamos erdvės problema

Mūsų klientai džiaugiasi lengvai naudojamu ir mažai erdvės užimančiu savo įstaigos archyvu, kurį sutvarkė mūsų archyvarai. Dar daugiau brangios biuro erdvės leidžia sutaupyti kliento sprendimas saugoti savo dokumentus mūsų saugyklose (plačiau žr. dokumentų saugojimas). Tokiu atveju nereikia rūpintis archyvo patalpos įrengimu (stelažais) bei archyvinėmis priemonėmis, o sutaupytą biuro erdvę galima skirti daugiau pridėtinės vertės kuriančioms darbo vietoms įrengti.

 

Lengva dokumentų paieška archyve

Sutvarkę Jūsų dokumentus, pateiksime Jums elektroninius jų apskaitos dokumentus – sąrašus (trumpai saugomų bylų) ir apyrašus bei jų tęsinius (ilgai saugomų bylų). Juose lengvai ir greitai rasite reikalingą bylą. Jei kliento dokumentai saugomi mūsų saugyklose, gavę jo užklausą elektroniniu būdu skubiai arba įprastu terminu, surasime ir pateiksime reikiamo dokumento ar bylos el. kopiją arba originalą.