UAB „Archyvita” savo socialinę atsakomybę labiausiai orientuoja į svarbiausių savo suinteresuotųjų šalių interesų tenkinimą: įmonės klientai/partneriai, įmonės darbuotojai ir supanti aplinka yra svarbiausi prioritetai. Pagrindiniai socialinės atsakomybės principai: skaidrumas, etiškumas, atitiktis teisės aktams.

Mes siekiame kurti palankią, saugią ir tvarią darbo aplinką negalią turintiems darbuotojams.

Mes įsipareigojame savo klientams ir darbuotojams, kad visuose savo veiksmuose laikysimės teisėtumo, sąžiningumo bei pagarbos žmogiškumui principų.

Mūsų misija: Egzistuojame tam, kad padėtume savo klientams valdyti, tvarkyti ir saugoti jų dokumentus ir kvalifikuotai išspręstume bet kokias problemas, kylančias dėl dokumentų archyvo. Siekiame tapti patrauklia ir patikima profesinės meistrystės vieta darbuotojams, turintiems sveikatos problemų ir ribotas darbingumo sąlygas.

Mūsų vizija: Pažangi, naujausias technologijas taikanti ir aukščiausius kokybės, saugumo ir konfidencialumo standartus atitinkanti archyvų tvarkymo ir saugojimo paslaugų įmonė.