Užtikriname mums patikėtų dokumentų saugumą ir informacijos konfidencialumą. Turime licencijuotas saugyklas. ISO standartais reguliuojama veikla informacijos saugumo, paslaugų kokybės ir aplinkosaugos srityse. Mūsų veikla apdrausta.

 

Mūsų teikiamų paslaugų saugumas

Mums klientų patikėtų dokumentų saugumą sudaro 3 svarbiausi aspektai: 1) darbuotojų, dirbančių su dokumentais, patikimumas, 2) priešgaisrinės, apsaugos, IT ir kitų sistemų saugumas bei 3) fizinės dokumentų saugojimo sąlygos.

Darbuotojų patikimumas

Dirbti su dokumentais patikime patikrintiems, apmokytiems, kvalifikuotiems, patyrusiems darbuotojams, kurie išmano teisės aktų reikalavimus, konfidencialumo ir etikos normas, privalomas teikiant dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas klientams. Mūsų darbuotojai pasirašo griežtas konfidencialumo sutartis, kurios riboja jų galimybes pasinaudoti informacija savanaudiškais tikslais.

Sistemų sauga

Visose mūsų dokumentų saugyklose įrengtos reikalavimus atitinkančios apsaugos bei priešgaisrinės sistemos, leidžiančios išvengti galimų incidentų. Mūsų IT sistemų priežiūra ir saugumo priemonės remiasi ISO 27001 informacijos apsaugos standartu, naudojamasi patikimų tiekėjų paslaugomis.

Fizinės dokumentų saugojimo sąlygos

Jūsų dokumentus saugome LR Vyriausiojo archyvaro tarnybos licencijuotose dokumentų saugyklose. Tai reiškia, jog jos atitinka Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157, reikalavimus. Šie reikalavimai apima saugyklų patalpų įrengimą, aukštį, apšvietimą, mikroklimato parametrus, stelažų pobūdį ir išdėstymą. Nustatytos sąlygos būtinos, norint kokybiškai ir reikiamą laiką išsaugoti Jūsų ilgo saugojimo dokumentus (iki 50 metų).

Mūsų reputacija

Jau 16 metų teikiame dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas klientams ir turime nepriekaištingą reputaciją kaip vieni labiausiai patyrusių dokumentų tvarkytojų. Patikėję savo įstaigos archyvą tvarkyti mums, ateityje neturėsite rūpesčių dėl reikiamų dokumentų paieškos, dėl savo archyvo perdavimo valstybiniams archyvams įstaigos likvidavimo atveju ir pan. Sėkmingai teikiame savo paslaugas tiek valstybinėms įstaigoms (pvz., ministerijoms, valstybės įmonėms, antstoliams, universitetams ir kt.), tiek įvairių sričių privačioms bendrovėms (pvz., bankams, vaistinėms, draudimo bendrovėms, lizingo bendrovėms ir kt.).